Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Komunikat

KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. informuje, iż pracownicy Spółki nie umawiają się z mieszkańcami Kobyłki w ich domach w celu wypełnienia druków niezbędnych do zawarcia umowy!!!! Informacje udzielane są obecnie telefonicznie a wypełnione druki zostają wrzucane przez Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 do jednej z dwóch

Read More

Jak otrzymać druki dokumentów

Spółka PGK Kobyłka uprzejmie informuje, iż do dnia 30 kwietnia 2020 r. mieszkańcy Kobyłki otrzymali do skrzynek na listy pliki druków do wypełnienia w związku z podpisaniem umowy dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Od dnia 04 maja 2020 r. druki dokumentów niezbędne do zawarcia umowy z PGK Kobyłka można otrzymać w siedzibie Spółki przy

Read More

Podpisywanie umów w czasie COVID

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów została wdrożona specjalna procedura podpisywania umów wodno-kanalizacyjnych na terenie Kobyłki. Podpisywanie umów drogą elektroniczną Załóż profil zaufany https://www.kobylka.pl/jak-zalozyc-profil-zaufany Pobierz wniosek, umowę oraz Ogólne Warunki Umowy ze strony http://pgk-kobylka.pl/projekty-umow/

Read More

Nowy termin ponownego otwarcia

Szanowni Państwo, W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 27 marca 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Kobyłka przedłuża zawieszenie procedury zawierania nowych umów na dostawę wody i

Read More

Komunikat COVID

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną musi ulec przesunięciu termin przejmowania przez PGK w Kobyłce Sp. z o.o. świadczenia usług wod-kan od PWiK Sp. z. o.o. w Wołominie. Jest to podyktowane wyłącznie ochroną naszych Mieszkańców oraz tym, że stan siły wyższej uniemożliwił dalsze sprawne zawieranie umów. Dlatego też, dziękując

Read More

Komunikat COVID

Szanowni Państwo, W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 17 marca 2020r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominem, Burmistrzem Miasta Kobyłka przedłuża zawieszenie procedury zawierania nowych umów

Read More

Pytania Mieszkańców

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania.

Read More

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami