Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY przez PGK Kobyłka do 31.12.2020 r.

 

 

 

Grupa

 

 

 

Opis taryfowych grup Odbiorców

Cena

netto

Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto Stawka opłaty

abonamentowej brutto

zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
 

I

 

Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego  

3,33

 

3,60

 

6,85

 

7,40

 

II

Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym  

3,33

 

3,60

 

3,77

 

4,07

 

III

Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego  

 

3,33

 

 

3,60

 

 

3,77

 

 

4,07

 

IV

Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  

3,72

 

4,02

 

6,85

 

7,40

 

V

Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  

3,78

 

4,08

 

5,30

 

5,72

 

 

VI

Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego.  

 

3,84

 

 

4,15

 

 

3,77

 

 

4,07

 

TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW przez PGK Kobyłka do 31.12.2020 r.

 

Grupa

 

 

 

Opis taryfowych grup Odbiorców

 

Cena netto Cena brutto Stawka opłaty

abonamentowej netto

Stawka opłaty

abonamentowej brutto

zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
 

I

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,97 8,61 5,30 5,72
 

 

II

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 7,97 8,61 2,22 2,40
 

 

III

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne), rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,97 8,61 5,30 5,72
 

IV

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 8,39 9,06 5,30 5,72
 

V

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 8,37 9,04 6,85 7,40

 

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami