Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Polityka Prywatności

Korzystanie z serwisu WWW.PGK-KOBYLKA.PL (zwanych dalej „Serwisem WWW” ) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.

Co się zmienia w danych osobowych i czym jest RODO/GDRP

Z dniem 25 maja 2018 roku w życie wchodzi nowe europejskie rozporządzenie w ochronie danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. Z o.o. 05-230 Kobyłka, ul. Stanisława Moniuszki 2A jako administrator danych osobowych, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000748240 wprowadza politykę prywatności opierającą się na nowych przepisach z troska o swoich dotychczasowych i przyszłych klientów. RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego prowadzi do zintegrowania zasad ochrony danych osobowych, dzięki czemu zauważymy wzmocnienie praw obywateli UE poprzez nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online.

PGK-Kobyłka postanowił, również zadbać o Państwa bezpieczeństwo dlatego przystępujemy do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa.

Państwa dane były, są i będą zawsze chronione. To dzięki Wam jesteśmy w tym miejscu, wdrażamy nowe zmiany dla Państwa, abyście mieli pewność, że Klient ma pełną kontrolę nad swoja prywatnością.

Już od dłuższego czasu nasza firma poczęła odpowiednie przygotowania, w celu dostosowania się do nowych przepisów. Jesteśmy świadomi, że nasi klienci, partnerzy a przede wszystkim pracownicy mają nowe obowiązki. Wspólnie zastanawialiśmy się jak wdrożyć zmiany, aby w jak najmniejszym stopniu nie stwarzać nie potrzebnego zamieszania.

Naszym celem jest w dalszym ciągu zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych, zgodnie z wymaganiami RODO (GDPR).

 

Cel przetwarzania

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)
 2. b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym,

W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:

– przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO),

– przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),

– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

 1. c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań
 2. d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
 3. e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia
 4. f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
 5. g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

 1. a) Prawo do sprostowania – Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
 2. b) Prawo do usunięcia danych – Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
 3. c) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. d) Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 5. e) Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Rejestr czynności przetwarzania

Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

Inspektor Ochrony Danych 

Dane kontaktowe:

PGK Kobyłka Sp. Z o.o.

05-230 Kobyłka

Stanisława Moniuszki 2A
tel.: +48 22 660 44 00

e-mail: iod@pgk-kobylka.pl

 

ZGODA i SKARGA:

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami