Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa PGK w Kobyłce

SZANOWNI KLIENCI   SALA OBSŁUGI KLIENTA : ZAMKNIĘTA DO 07.08.2020r (sprawy dotyczące podpisania nowych umów na wodę i odprowadzenie ścieków) TELEFON ALARMOWY: 22 660 44 00 – CZYNNY CAŁĄ DOBĘ ( tylko w sprawach awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pompowni ścieków) DZIAŁ TECHNICZNY: CZYNNY BĘDZIE OD 22.07.2022r

Read More

Komunikat

KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. informuje, iż pracownicy Spółki nie umawiają się z mieszkańcami Kobyłki w ich domach w celu wypełnienia druków niezbędnych do zawarcia umowy!!!! Umowę można podpisać w siedzibie Spółki znajdującej się przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Kobyłce, w poniedziałki w godzinach 7:00 – 19:00 oraz od wtorku

Read More

Jak otrzymać druki dokumentów

Spółka PGK Kobyłka uprzejmie informuje, iż do dnia 30 kwietnia 2020 r. mieszkańcy Kobyłki otrzymali do skrzynek na listy pliki druków do wypełnienia w związku z podpisaniem umowy dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Od dnia 04 maja 2020 r. druki dokumentów niezbędne do zawarcia umowy z PGK Kobyłka można otrzymać w siedzibie Spółki przy

Read More

Podpisywanie umów w czasie COVID

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów została wdrożona specjalna procedura podpisywania umów wodno-kanalizacyjnych na terenie Kobyłki. Podpisywanie umów drogą elektroniczną Załóż profil zaufany https://www.kobylka.pl/jak-zalozyc-profil-zaufany Pobierz wniosek, umowę oraz Ogólne Warunki Umowy ze strony https://pgk-kobylka.pl/projekty-umow/

Read More

Komunikat COVID

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną musi ulec przesunięciu termin przejmowania przez PGK w Kobyłce Sp. z o.o. świadczenia usług wod-kan od PWiK Sp. z. o.o. w Wołominie. Jest to podyktowane wyłącznie ochroną naszych Mieszkańców oraz tym, że stan siły wyższej uniemożliwił dalsze sprawne zawieranie umów. Dlatego też, dziękując

Read More

Komunikat COVID

Szanowni Państwo, W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 17 marca 2020r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominem, Burmistrzem Miasta Kobyłka przedłuża zawieszenie procedury zawierania nowych umów

Read More

Pytania Mieszkańców

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania.

Read More

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami