Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Spółka PGK Kobyłka uprzejmie informuje, iż do dnia 30 kwietnia 2020 r. mieszkańcy Kobyłki otrzymali do skrzynek na listy pliki druków
do wypełnienia w związku z podpisaniem umowy dot. dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

Od dnia 04 maja 2020 r. druki dokumentów niezbędne do zawarcia umowy z PGK Kobyłka można otrzymać w siedzibie Spółki przy
ul. Stanisława Moniuszki 2 A od poniedziałku do piątku w godzinach
07:00-15:00, druki znajdują się również na naszej stronie www.pgk-kobylka.pl w zakładce strefa klienta a następnie w projektach umów.

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami