Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI

Stanisława Moniuszki 2A

05-230 Kobyłka
tel. 22 660 44 00
e-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS: 0000748240
NIP: 1251679142
REGON: 38129487400000

Kapitał zakładowy: 3 780 500 zł

Bank PKO BP S.A.

Rachunek bieżący: 93 1020 1042 0000 8802 0429 8139

 

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami