Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – oddziału Przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – jako organ regulujący decyzją nr WA.RZT.70.93.2023/6 z dnia 9 października 2023 r. ogłoszoną dnia 20 października 2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kobyłka na okres 3 lat.

Cennik zmienia się od 28 października 2023 r.

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY PRZEZ PGK KOBYŁKA od 28.10.2023r. do 27.10.2024r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I gospodarstwa domowe         ( wodomierz główny/  woda bezpowrotnie zużyta) 3,43 8% 3,70 6,85 8% 7,40
II gospodarstwa domowe         ( wodomierz lokalowy ) 3,43 8% 3,70 3,92 8% 4,23
III pozostali odbiorcy tj. podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej w tym gmina z art. 22                     ( wodomierz główny/                               woda bezpowrotnie zużyta ) 3,56 8% 3,84 6,85 8% 7,40
TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEZ PGK KOBYŁKA od 28.10.2023r. do 27.10.2024r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( wodomierz główny ) 9,25 8% 9,99 5,30 8% 5,72
II gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( wodomierz lokalowy ) 9,25 8% 9,99 4,65 8% 5,02
III gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( przeciętna norma zużycia wody ) 9,25 8% 9,99 3,95 8% 4,27
IV odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe                                       ( wodomierz główny ) 9,25 8% 9,99 5,30 8% 5,72
TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY PRZEZ PGK KOBYŁKA od 28.10.2024r. do 27.10.2025r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I gospodarstwa domowe         ( wodomierz główny/  woda bezpowrotnie zużyta) 3,53 8% 3,81 7,30 8% 7,88
II gospodarstwa domowe         ( wodomierz lokalowy ) 3,53 8% 3,81 4,18 8% 4,51
III pozostali odbiorcy tj. podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej w tym gmina z art. 22                     ( wodomierz główny/                               woda bezpowrotnie zużyta ) 3,63 8% 3,92 7,30 8% 7,88
TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEZ PGK KOBYŁKA od 28.10.2024r. do 27.10.2025r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( wodomierz główny ) 9,50 8% 10,26 5,65 8% 6,10
II gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( wodomierz lokalowy ) 9,50 8% 10,26 4,96 8% 5,36
III gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( przeciętna norma zużycia wody ) 9,50 8% 10,26 4,21 8% 4,55
IV odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe                                       ( wodmierz główny ) 9,50 8% 10,26 5,65 8% 6,10
TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY PRZEZ PGK KOBYŁKA od 28.10.2025r. do 27.10.2026r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I gospodarstwa domowe         ( wodomierz główny/  woda bezpowrotnie zużyta) 3,55 8% 3,83 7,60 8% 8,21
II gospodarstwa domowe         ( wodomierz lokalowy ) 3,55 8% 3,83 4,35 8% 4,70
III pozostali odbiorcy tj. podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej w tym gmina z art. 22                     ( wodomierz główny/                               woda bezpowrotnie zużyta ) 3,63 8% 3,92 7,60 8% 8,21
TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEZ PGK KOBYŁKA od 28.10.2025r. do 27.10.2026r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( wodomierz główny ) 9,51 8% 10,27 5,88 8% 6,35
II gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( wodomierz lokalowy ) 9,51 8% 10,27 5,16 8% 5,57
III gospodarstwa domowe, podmioty działalności gospodarczej oraz użyteczności publicznej                                        ( przeciętna norma zużycia wody ) 9,51 8% 10,27 4,38 8% 4,73
IV odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe                                       ( wodomierz główny ) 9,51 8% 10,27 5,88 8% 6,35

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami