Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – oddziału Przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – jako organ regulujący decyzją nr WA.RZT.70.524.3.2020 z dnia 22 marca 2021 r. ogłoszoną dnia 15 kwietnia 2021 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kobyłka na okres 3 lat.

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY PRZEZ PGK W KOBYŁCE od 23.04.2021r. do 22.04.2022r.

Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,33 8% 3,60 6,85 8% 7,40
II Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,33 8% 3,60 3,70 8% 4,00
III Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,33 8% 3,60 6,85 8% 7,40
IV Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,67 8% 3,96 6,85 8% 7,40
V Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,67 8% 3,96 6,85 8% 7,40
VI Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 3,67 8% 3,96 6,85 8% 7,40
TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEZ PGK KOBYŁKA od 23.04.2021r. do 22.04.2022r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
II Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
III Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne), rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
IV Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 8,39 8% 9,06 5,30 8% 5,72
V Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 8,37 8% 9,04 6,85 8% 7,40

 

TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY PRZEZ PGK KOBYŁKA od 23.04.2022r. do 22.04.2023r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,33 8% 3,60 6,85 8% 7,40
II Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,33 8% 3,60 3,73 8% 4,03
III Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,33 8% 3,60 6,85 8% 7,40
IV Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,68 8% 3,97 6,85 8% 7,40
V Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,68 8% 3,97 6,85 8% 7,40
VI Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 3,68 8% 3,97 6,85 8% 7,40
TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEZ PGK KOBYŁKA od 23.04.2022r. do 22.04.2023r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
II Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 7,97 8% 8,61 4,94 8% 5,34
III Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne), rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
IV Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 8,39 8% 9,06 5,30 8% 5,72
V Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 8,45 8% 9,13 6,85 8% 7,40
TARYFY NA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY PRZEZ PGK KOBYŁKA od 23.04.2023r. do 22.04.2024r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,33 8% 3,60 6,85 8% 7,40
II Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 3,33 8% 3,60 3,92 8% 4,23
III Gospodarstwa domowe, zaopatrywane w wodę i rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,33 8% 3,60 6,85 8% 7,40
IV Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,72 8% 4,02 6,85 8% 7,40
V Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,72 8% 4,02 6,85 8% 7,40
VI Pozostali odbiorcy, zaopatrywani w wodę i rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, które zawarły uprzednio umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 3,72 8% 4,02 6,85 8% 7,40
TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEZ PGK KOBYŁKA od 23.04.2023r. do 22.04.2024r.
Grupa Opis taryfowych grup Odbiorców Cena netto VAT Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto VAT Stawka opłaty abonamentowej brutto
zł/m3 zł/m3 zł/odb/miesiąc zł/odb/miesiąc
I Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
II Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego, dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym 7,97 8% 8,61 4,65 8% 5,02
III Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne (w tym gospodarstwa domowe, sklepy, biura, warsztaty, usługi, jednostki użyteczności publicznej i inne), rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 7,97 8% 8,61 5,30 8% 5,72
IV Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. 8,39 8% 9,06 5,30 8% 5,72
V Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 8,44 8% 9,12 6,85 8% 7,40

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami