Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Reklamacje mogą być zgłaszane przez klientów wyłącznie w formie pisemnej: list, e-mail.

W piśmie powinien zostać podany powód wnoszonej reklamacji, np.:

– Jakość produktu (woda – smak, zapach, kolor),

Jakość usługi (czas reakcji na zgłoszenie, sposób usuwania awarii, terminowość wykonania usług, błędny odczyt, ciśnienie, brak wody).

Udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację (skargę) powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do spółki.

Złóż Reklamację

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami