Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Zmiana danych w umowie

W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej itp.) należy zgłosić się osobiście do Działu Obsługi Klienta wraz z wypełnionym wnioskiem o zmianę danych objętych umową (lub wypełnić go na miejscu) oraz dokumentem potwierdzających nowe dane (np. nowy dowód osobisty).

Wniosek można przesłać również złożyć przez EBOK

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami