Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Polityka prywatności

 

 

 

Co się zmienia w obszarze danych osobowych i czym jest RODO?

 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO). Założeniem RODO jest ograniczenie zróżnicowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych między poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów danych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. 05-230 Kobyłka, ul. Stanisława Moniuszki 2A, adres email: kontakt@pgk-kobylka.pl, jako administrator danych osobowych – mając na uwadze troskę o dane osób, które przetwarza – wprowadza niniejszą Politykę prywatności, w oparciu o nowe przepisy RODO. Nie wyklucza to zamieszczania w obowiązujących dokumentach/drukach/formularzach dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Jeśli korzystają Państwo z naszych stron internetowych, w wyniku czego dochodzi do zbierania takich danych jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa:

 • aby udostępnić biuletyn informacji publicznej (podstawa prawna – realizacja obowiązku prawnego, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co stanowi naszą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych, polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie pgk-kobylka.pl oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa stron internetowych,

 

Jeśli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego w okienku czatu i wyślą nam wiadomość:

 • aby obsłużyć wiadomość i udzielić odpowiedzi, czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co stanowi naszą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych,
 • aby dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co stanowi naszą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych.

 

Jeśli są Państwo naszymi potencjalnymi klientami/klientami/ich pełnomocnikami:

 • aby podjąć działania niezbędne do zawarcia umowy na Państwa żądanie lub zawrzeć i zrealizować umowę, jeśli są Państwo jej stroną (podstawa prawna – realizacja umowy),
 • aby wykonać obowiązki prawne ciążące na nas, wynikające w szczególności z prawa branżowego i wydanych na jego podstawie aktów oraz obowiązki podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne (podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego),
 • aby kontaktować się w związku z realizacją umowy, realizować czynności objęte pełnomocnictwem, obsługiwać reklamacje i skargi, tworzyć zestawienia, analizy i statystyki na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujące w szczególności: raportowanie, badania marketingowe i planowanie rozwoju usług oraz aby dochodzić lub bronić się przed roszczeniami; czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co stanowi naszą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych,
 • aby prowadzić marketing własnych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes albo na podstawie Państwa zgody.

 

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, aby załatwić inną sprawę:

 • aby udzielić Państwu odpowiedzi/załatwić Państwa sprawę, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co stanowi naszą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych,
 • aby wykonać obowiązki prawne ciążące na nas, jeśli w wyniku kontaktu z Państwa strony będą one na nas spoczywać.

 

Jeśli są Państwo potencjalnymi dostawcami/wykonawcami, osobami kontaktowymi/reprezentującymi potencjalnych dostawców/wykonawców albo obecnymi dostawcami/wykonawcami, osobami kontaktowymi/reprezentującymi obecnych dostawców/wykonawców:

 • aby podjąć działania niezbędne do zawarcia umowy na Państwa żądanie lub zrealizować umowę, jeśli są Państwo jej stroną (podstawa prawna – realizacja umowy),
 • aby wykonać obowiązki prawne ciążące na nas, w szczególności podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne (podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego),
 • aby komunikować się z Państwem w związku z nawiązaniem kontaktu, utrzymywać bieżące kontakty z Państwem, jeśli została zawarta umowa z dostawcą/wykonawcą, dbać o dobre relacje z Państwem oraz dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, czyli realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co stanowi naszą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku zawarcia i realizacji umowy/prowadzenia korespondencji/chatu z Państwa inicjatywy, korzystania ze stron internetowych jest niezbędne, aby zrealizować cele przetwarzania.

 

 

Okres przechowywania danych:

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, w zależności od celów przetwarzania:

 • w przypadku korzystania ze stron internetowych przez okres 12 miesięcy.
 • w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w okienku czatu przez okres niezbędny do obsłużenia wiadomości i udzielenia odpowiedzi,
 • przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
 • w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji/ załatwienia sprawy, realizacji celów wewnętrznych, nie dłużej jednak, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w przypadku istnienia roszczeń.

 

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia Państwa sprzeciwu albo wycofania zgody.

 

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom, które na nasze zlecenie wykonują czynności wspierające naszą działalność, np. firmy serwisujące nasze systemy informatyczne (w szczególności UNI-COM. pl Marcin Kłosińki, z siedzibą w Żyrardowie (96-300), przy ul. 1 Maja 41b), dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej (w szczególności home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4), firma świadcząca usługi związane z ochroną danych osobowych, dostawca usługi czatu (com, s.r.o. z siedzibą w Brnie (602 00), przy ul. Lidicka 20, Republika Czeska),
 • podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany/profilowanie:

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez nas do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (czyli bez udziału człowieka), w tym profilowaniu.

 

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

 

 • prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,
 • prawo sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • prawo przenoszenia danych (w określonych przypadkach),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo wycofania zgody, jeśli została przez Państwo udzielona, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes).

 

W przypadku użytkowników stron internetowych nie jesteśmy, w oparciu o posiadane dane, w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. W takim wypadku, w celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, zobowiązani Państwo będą dostarczyć nam dodatkowe informacje pozwalające na Państwa identyfikację (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystali Państwo z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 

Inspektor ochrony danych: 

 

Nad zgodnym z prawem przetwarzaniem Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez nas Inspektor ochrony danych.

 

Dane kontaktowe:

 

PGK Kobyłka Sp. Z o.o.

05-230 Kobyłka

Stanisława Moniuszki 2A

 

e-mail: iod@pgk-kobylka.pl

 

Zarządzanie plikami cookies:

Serwis https://pgk-kobylka.pl/ zapisuje informacje w urządzeniu końcowym korzystając z technologii Cookies. Spółka przechowuje zapisane w Cookies informacje oraz uzyskuje do nich dostęp w celach niezbędnych dla działania serwisu, w szczególności do udostępnienia formularza kontaktowego w okienku chatu oraz niewyświetlania zaakceptowanego banera z informacją o przetwarzaniu danych..

 

Dostęp do zapisanych danych posiada dostawca usługi chatu – Smartsupp.com, s.r.o. Informacje o wykorzystywanych Cookies, celu ich zapisywania w urządzeniu końcowym oraz okresie przechowywania dostępne są pod adresem: https://www.smartsupp.com/pl/help/rodo/#w-jaki-sposob-smartsupp-korzysta-z-plikow-cookie

 

Oprócz plików Cookies, strona zapisuje oraz uzyskuje dostęp do danych zapisanych w urządzeniu końcowym z wykorzystaniem technologii LocalStorage. Dane te wykorzystywane są w celu udostępnienia formularza kontaktowego w okienku chatu. Przechowywane w LocalStorage informacje to:

 • vid – identyfikator przechowywanej informacji
 • visits – liczba poprzednich wizyt
 • opened – status otwarcia okienka chatu
 • message – przechowuje zawartość pola tekstowego okienka chatu na wypadek odświeżenia strony
 • showButtonAnimation – przechowuje informację o włączeniu animacji przycisków
 • enableSounds – przechowuje informację o włączeniu dźwięku

Informacje w LocalStorage mogą być wykorzystywane przez 182 dni.

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przechowywanych informacji w swojej przeglądarce, może to jednak uniemożliwić poprawne działanie formularza kontaktowego.

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami