Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Komunikat COVID

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną musi ulec przesunięciu termin przejmowania przez PGK w Kobyłce Sp. z o.o. świadczenia usług wod-kan od PWiK Sp. z. o.o. w Wołominie. Jest to podyktowane wyłącznie ochroną naszych Mieszkańców oraz tym, że stan siły wyższej uniemożliwił dalsze sprawne zawieranie umów. Dlatego też, dziękując

Read More

Komunikat COVID

Szanowni Państwo, W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 17 marca 2020r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominem, Burmistrzem Miasta Kobyłka przedłuża zawieszenie procedury zawierania nowych umów

Read More

Pytania Mieszkańców

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania.

Read More

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami