Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Zgromadzenie Wspólników 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o.o. w. posiada Gmina Kobyłka
reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

 

Zarząd Spółki:
Prezes Pan Sebastian Budziszewski

 

Organ Nadzoru:
Rada Nadzorcza
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Manowski
Członek
Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Gruczek

Pani Ewa Bartosiewicz

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami