Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. “Budowa studni głębinowych wody pitnej dla potrzeb miejskiego ujęcia wody

1) ogłoszenie

2) SIWZ w pdf

3) dokumenty składające się na ofertę – wersja edytowalna 

4) projekt wykonania studni

5) decyzja zatwierdzająca projekt wykonania studnia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Obsługa i eksploatacja na terenie miasta Kobyłka: sieci wodociągowych (bez przyłączy) w tym usuwanie awarii, sieci kanalizacji sanitarnej (bez przykanalików), w tym usuwanie awarii, pompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi,  w tym usuwanie awarii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia w trybie przetargu

Obsługa i eksploatacja sieci wod-kan wraz z pompowniami na terenie miasta Kobyłki

ZAŁĄCZNIK NR 1,2,4,5,6,7

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami