Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Ogłoszenia

Sukcesywną dostawę kruszyw na potrzeby zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawę koparko-ładowarki kołowej na podstawie umowy najmu z opcją wykupu

Informacja o unieważnieniu postępowania

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Sukcesywną dostawę materiałów na potrzeby budowy sieci oraz przyłączy  kanalizacji sanitarnej w mieście Kobyłka

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania 2

SWZ – załącznik nr1 zmiana 10.02.2023

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana 2

Załącznik  do SWZ – wersja edytowalna 10.02.2023 – AKTUALNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana

SWZ

Załącznik  do SWZ – formularz oferty – NIEAKTUALNE

Załącznik  do SWZ – formularz oferty – NIEAKTUALNE

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1

 

Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa  magistrali (sieci) wodociągowej w ul. Wygonowej i ul. Kościelnej w mieście Kobyłka”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 5 do zapytania ofertowego

Warunki techniczne nr. 345

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa samochodu ciężarowego z wywrotem

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sukcesywną dostawę wodomierzy i modułów radiowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa koparki obrotowej kołowej na podstawie umowy najmu z opcją wykupu

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie przewiertów sterowanych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór wykazu osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Wykonanie przewiertów sterowanych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór wykazu osób

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wersja edytowalna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Sukcesywną dostawę rur wodociągowych na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wersja edytowalna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przetarg nieograniczony na „Prace eksploatacyjne na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z  o.o., w tym usuwanie awarii urządzeń elektrycznych zainstalowanych na pompowniach ścieków w mieście Kobyłka”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

SWZ Zmiana

Odpowiedz na pytania

Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz pompowni ścieków

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Dostawa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z usługą jej eksploatacji”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ – Ogólne warunki umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych”

Ogłoszenie o zmówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na zadanie:” Dostawa koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie o zmówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami