Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na zadanie: “Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych”

Ogłoszenie o zmówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na zadanie:” Dostawa koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie o zmówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami